Axudas para CCAs e Prazas de Abastos, e para Federacións e Asociacións supramunicipais (DOG 19 de xuño de 2020)


  • ORDE do 5 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e procédese á súa convocatoria (código de procedemento CO300A). (DOG 19 de xuño de 2020), xunto coa ficha resumo da devandita Orde.
    https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioG0424-080620-0001_gl.pdf
  • ORDE do 5 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do billete de dinamización comercial, e procédese á súa convocatoria (código de procedemento CO300 B). (DOG 19 de xuño de 2020), así como ficha resumo da devandita Orde.
    https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioG0424-080620-0003_gl.pdf

Esperamos que esta información les resulte de interés.

Atentamente.

Deixa un comentario