Domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2022.

ORDE do 24 de setembro de 2021 pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2022.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211011/AnuncioG0596-280921-0002_gl.html


MODIFICACIÓN: De acordo co disposto no artigo 6.2 da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia, dáse publicidade aos cambios producidos na Orde do 24 de setembro de 2021 como consecuencia da Resolución do 29 de novembro pola que se modifican os domingos e días festivos hábiles comercialmente para os concellos de Arteixo, Cee, Ordes, Ribadeo e Vilagarcía de Arousa, logo das correspondentes solicitudes dos respectivos concellos.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211210/AnuncioG0596-301121-0003_gl.pdf

Deixa un comentario