Programas integrados de emprego

ORDE do 4 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TR332A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0599-090522-0001_gl.pdf


EXTRACTO da Orde do 4 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TR332A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0599-090522-0002_gl.pdf

Deixa un comentario