Axudas para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, e selección de comercios colaboradores

ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, en réxime de concorrencia non competitiva, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convocan para a anualidade 2022 (códigos de procedemento IF319A e IF319B).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220715/AnuncioG0533-120722-0001_gl.pdf


EXTRACTO da Orde do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, en réxime de concorrencia non competitiva, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convoca para a anualidade 2022 (códigos de procedemento IF319A e IF319B).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220715/AnuncioG0533-120722-0002_gl.pdf

Deixa un comentario