Medidas aprobadas relativas ao COVID-19, BOE e DOG 26 de marzo. Inclúe esquema orientativo.

Resolución do 25 de marzo de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 24 de marzo de 2020, polo que se aproban as características do primeiro tramo da liña de avais do ICO para empresas e autónomos, para paliar os … Ler máis

Medidas aprobadas relativas ao COVID-19, BOE e DOG 25 de marzo

Resolución de 23 de marzo de 2020, da Secretaría de Estado de Dereitos Sociais, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, que modifica parcialmente o Acordo de 27 de novembro de 2008, sobre criterios comúns de acreditación para garantir a … Ler máis

Resumos comercios que poden abrir e liberdade de circulación de persoas e outras, derivadas do estado de alarma

Publicamos o resumen actualizado cos establecementos comerciais, hosteleiros e aloxamentos turísticos e de ocio, que deben suspender as súas actividades durante a vixencia do estado de alarma, así como a listaxe de aqueles comercios ou establecementos que, como excepción, poden permanecer abertos mentras dure dito estado de alarma e as súas respectivas prórrogas no seu caso. … Ler máis

Circulares martes 24 de Marzo, COVID-19

Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en  cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da … Ler máis

Medidas aprobadas relativas ao COVID-19 en BOE 22 Marzo

Orde SND/271/2020, de 19 de marzo, pola que se establecen instruccións sobre xestión de residuos na situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE 22 marzo de 2020). Orde SND/272/2020, de 21 de marzo, pola que se establecen medidas excepcionais para expedir a licencia de enterramento e o destino final dos cadáveres ante a situación … Ler máis

Medidas aprobadas relativas ao COVID-19 en BOE 21 Marzo

Publicamos a información das medidas relativas ao coronavirus COVID-19 aprobadas no BOE de 21 de Marzo: Instrucción de 19 de marzo de 2020, do Ministerio de Sanidade, pola que se establecen criterios interpretativos para a atención de animais domésticos na xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE 21 marzo de 2020). Orde … Ler máis

Documentos orientativos sobre crisie COVID-19 e repercusións laborais

Publicamos os seguintes documentos orientativos, que conteñen as condicións, requisitos, prazos e procedementos relativos á prestación extraordinaria por cese de actividade dos autónomos derivada do estado de alarma pola crise do COVID-19 – coronavirus, así como no relativo aos ERTES regulados no mesmo Real Decreto Ley 8/2020 polo que se aproban medidas extraordinarias para facer … Ler máis

Circular Informativa BOE 20 de marzo de 2020 e documentación adxunta

Publicamos as seguientes ordes ou resolucións, publicadas no BOE de 20 de marzo de 2020, en relación ao estado de alarma decretado a consecuencia da crise do coronavirus COVID-19: Orde TMA/259/2020, de 19 de marzo, pola que se dictan instruccións sobre transporte por carretera (inclue así mesmo información relativa a talleres de reparación) Orde SND/260/2020, … Ler máis

Orde medidas extraordinarias para transporte por estrada (BOE de 19 de marzo de 2020)

Publicamos a Orde TMA/254/2020, de 18 de marzo, pola que se dictan instruccións en materia de transporte por estrada e aéreo (BOE de 19 de marzo de 2020) Quedamos a súa disposición para calquera dúbida ou aclaración sobre este tema.Atentamente.

Esquema coas medidas económicas e sociais aprobadas por RD Lei 8/2020 de 17 de Marzo

Publicamos un esquema meramente orientativo, coas principais medidas económicas e sociais aprobadas polo Goberno e publicadas hoxe, 18 de marzo de 2020, mediante Real Decreto Lei 8/2020 de medidas urxentes e extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID 19 -coronavirus-, o cal xa publicaramos na entrada Real Decreto de medidas economicas … Ler máis