Federación Gallega de Comercio

A Federación Galega de Comercio nace en 1985 para dar resposta á incipiente crisis que nese momento se vislumbraba para o sector comercio. As asociacións de comerciantes plantexáronse entón a necesidade de agruparse a nivel galego nunha Federación de Comercio que representase ao sector e defendese os seus intereses. Continúase desde entón como órgano de coordinación, representación, xestión, fomento e defensa dos intereses xerais e comúns dos seus membros.

Formada por catro Federacións Provinciais de Comercio (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra), integra a un total de 151 asociacións sectoriais e locales, sendo a entidade máis representativa e única interlocutora ante as diversas entidades públicas, privadas e sociais dos 55.000 comercios que existen actualmente en Galicia. En canto ós órganos de goberno son: Asamblea Xeral, Comité Executivo e Presidencia, asistidos polo Secretario Xeral da organización.

A principios dos anos 90 a actividade da Federación Galega de Comercio experimentóu un xiro importante, xa que presentouse á Xunta de Galicia un Plan de Modernización do Comercio sustentado en catro pilares básicos (axudas á modernización de establecementos, formación, promoción do pequeno comercio e unha lexislación adecuada). O sector precisaba urxentemente unha reconversión para converterse nun comercio moderno e competitivo, capaz de adaptarse aos novos retos e esixencias dos consumidores.

Desde entón desenrroláronse distintos plans de modernización cuatrienais grazas ós que se deron importantes pasos en tódolos ámbitos da actuación da Federación: normativa, formación, promoción, etc. e déronse a coñecer as vantaxes do pequeno comercio aos consumidores, con mensaxes de proximidade, calidade, modernidade, trato persoalizado, bo servizo, variedade e dinamismo.

Neste momento, ademáis de dar continuidade ás actividades antes citadas, grande parte do esforzo da Federación Galega de Comercio diríxese, entre outros aspectos, á promoción do sector de cara a afrontar a complicada situación que está vivindo desde que no 2007 empezou a crise económica; así como no terreo normativo, coa finalidade de alcanzar unha maior competitividade do comercio galego; e na súa dinamización, para incentivar a demanda comercial e mellorar a loxística do comercio, así como alcanzar unha imaxe máis competitiva do comercio minorista galego.

Ademáis, a Federación Galega de Comercio desenvolve proxectos puntuais e por ese motivo desenvolveu un proxecto para que comercios asociados implantaran a norma UNE-175001-1 de calidade de servizos para o pequeno comercio.

Desde o punto de vista formativo, a Federación Galega de Comercio desenvolve unha intensa actividade de programación e execución de plans formativos especialmente adaptados ás necesidades que presenta o sector comercial en Galicia. Estos plans están encamiñados á mellora da cualificación dos profesionais en activo, tanto traballadores como autónomos, que desenvolven a súa actividade no ámbito do pequeno comercio.

Outros frentes de traballo son a dinamización dos Centros Comerciais Abertos/Urbanos, o impulso do asociacionismo empresarial, o desenvolvemento do comercio rural e a renovación comercial, entre outras cuestións de interese para o sector.

representatividade da Federación Galega de Comercio está avalada pola súa participación en tódolos organismos onde se debaten as cuestións que afectan ó sector. Así, por exemplo, a través das distintas Confederacións de Empresarios da Comunidade Autónoma, participa na negociación de convenios colectivos, nas Xuntas Arbitrais de Consumo, etc. Tamén, a través da Confederación Española de Comercio, na que ocupa unha vicepresidencia, participa no Observatorio da Distribución Comercial, onde se estudian os aspectos relacionados co sector en canto a lexislación, urbanismo comercial, formación, fiscalidade, etc. Así mesmo, é membro do Consello Empresarial de Comercio e da Asamblea de Cepyme e de CEOE. E no ámbito galego, forma parte do Comité Executivo e da Xunta Directiva da Confederación de Empresarios de Galicia.

Finalmente, ten en marcha actualmente un ambicioso proxecto de comercio electrónico, con www.comerciogalicia.es, a web tenda virtual das empresas asociadas a Comerciogalicia, plataforma de servizos da Federación Galega de Comercio. Ten como obxectivo interrelacionar as empresas asociadas e os potenciais clientes que visiten a web e estén interesados en adquirir os productos exhibidos.

Os clientes de Comerciogalicia.es poden atopar centos de productos e servizos dunha maneira moi sinxela. Permítelles buscar online todo o que desexen e descubrir productos novos en calquera momento. Comerciogalicia.es ofrece unha amplia oferta de productos novos de múltiples sectores como moda, complementos, electrodomésticos, fotografía, libros, telefonía e moito máis. Ó visitar www.comerciogalicia.es benefícianse da experiencia e excelente servizo dos establecementos de Galicia coa comodidade, rapidez e pago seguro, e ata con recomendacións de compras persoalizadas.

A Federación Galega de Comercio é a representante legal do sitio web www.comerciogalicia.es (en adiante “comerciogalicia.es”), con domicilio social en Ronda de la Muralla nº 52. 27002. Lugo, con Código de Identificación Fiscal número G –27.170.158. Para unirse a este proxecto e recibir información: 982 255 120 ou info@comerciogalicia.es.