Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, facilitan esta ferramenta co obxectivo de aglutinar toda a información que poida ser de interese para o sector comercial, pemes e autónomos.

É unha páxina en constante actualización, que pon a disposición do usuario circulares, boletíns, noticias, prensa, guías, acceso aos boletíns oficiais, actividades de formación realizadas pola nosa organización ou información sobre a nosa plataforma Comerciogalicia.es. Tamén incorpora ligazóns as principais páxinas gubernamentais que publican información oficial, así como a redes sociais destacadas.

Información e consultas:  Federación Galega de Comercio – 900 103 087/ 982 255 120 ou a través do formulario de Contacto dispoñible nesta mesma ferramenta.

Formación

Formación gratuita - Prevención do contaxio por COVID-19

A Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia poñen en marcha unha acción formativa sobre a prevención do contaxio por Covid-19 no ámbito do sector comercial.

Esta nova ferramenta complementa ás accións de divulgación da información acerca das medidas implantadas para facer fronte á situación provocada pola crise do coronavirus Covid-19 que vimos elaborando dende marzo do 2020 polos servizos de asesoramento da Federación Galega de Comercio e que canalizamos a través da nosa web mediante circulares e newsletters, difusión de guías e procedementos, e as publicacións relevantes do BOE, DOG e boletíns provinciais.

Este servizo ofertado para o comercio de proximidade galego, que está en constante actualización, complétase agora cunha ferramenta formativa online en formato aberto e gratuíta, dirixida a autónomos e traballadores do sector.

Esta formación é TOTALMENTE GRATUITA.

A Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia poñen en marcha unha acción formativa sobre a prevención do contaxio por Covid-19 no ámbito do sector comercial.

Esta nova ferramenta complementa ás accións de divulgación da información acerca das medidas implantadas para facer fronte á situación provocada pola crise do coronavirus Covid-19 que vimos elaborando dende marzo do 2020 polos servizos de asesoramento da Federación Galega de Comercio e que canalizamos a través da nosa web mediante circulares e newsletters, difusión de guías e procedementos, e as publicacións relevantes do BOE, DOG e boletíns provinciais.

Este servizo ofertado para o comercio de proximidade galego, que está en constante actualización, complétase agora cunha ferramenta formativa online en formato aberto e gratuíta, dirixida a autónomos e traballadores do sector.

Esta formación é TOTALMENTE GRATUITA.

Estudo - Riscos ligados ao envellecemento das persoas traballadoras no comercio de proximidade

Neste estudo, mediante a análise dun conxunto de variables seleccionadas, coas cales se desagregan os datos dunha enquisa establecida ao efecto, búscanse as posibles diferenzas da sinistralidade do persoal traballador dependendo da súa idade e especificamente naqueles de 55 anos e maiores no sector do comercio de proximidade

Neste estudo, mediante a análise dun conxunto de variables seleccionadas, coas cales se desagregan os datos dunha enquisa establecida ao efecto, búscanse as posibles diferenzas da sinistralidade do persoal traballador dependendo da súa idade e especificamente naqueles de 55 anos e maiores no sector do comercio de proximidade

Redes sociais

Federación Galega de Comercio

Galicia Crece - Xunta de Galicia

Outras redes sociais e páxinas de interese

Redes sociais

Federación Galega de Comercio

Galicia Crece - Xunta de Galicia

Outras redes sociais e páxinas de interese

Enlaces de interese

Enlaces de interese