A Federación Galega de Comercio e a Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, poñen en marcha outra ferramenta máis co obxectivo de informar acerca de todas as medidas implantadas para facer fronte á situación provocada pola crise do coronavirus COVID-19. Proporciónase acceso a toda a información que poida ser de interese para a cidadanía e, en especial, para o comercio, PEMES e autónomos. O portal está en actualización constante.

Ten a súa disposición enlaces ás principais páxinas gubernamentais que publican información oficial, así como a redes sociais destacadas. No caso de que teña dúbidas ou desexe realizar algunha consulta específica, pode contactar coa Federación Galega de Comercio a través do formulario de Contacto dispoñible nesta mesma ferramenta.

Redes sociais

Federación Galega de Comercio

Galicia Crece - Xunta de Galicia

Outras redes sociais e páxinas de interese

Redes sociais

Federación Galega de Comercio

Galicia Crece - Xunta de Galicia

Outras redes sociais e páxinas de interese

Enlaces de interese

Enlaces de interese