Concello de Lugo: Axudas a asociacións para dinamización económica

Extracto das bases xerais reguladoras da concesión de subvencións ás asociacións e entidades sen ánimo de lucro, para a dinamización económica, que desenvolven a súa actividade no eido da área de cohesión e dinamización social, para o exercicio económico 2022 (BOP Lugo 20 de Maio do 2022). https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/20-05-2022.pdf#page=20

Axudas ao asociacionismo e participación das mulleres

RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI437A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220509/AnuncioG0599-250422-0002_gl.pdf EXTRACTO da Resolución do 21 de abril de 2022, da Secretaría Xeral … Ler máis

Concello de Cambre: Axudas municipais a asociacións de empresarios de Cambre 2022

O Pleno municipal, na súa sesión ordinaria do día 28 de abril de 2022, aprobou inicialmente as bases reguladoras de subvencións municipais a asociacións empresariais 2022 do Concello de Cambre, así como a súa convocatoria e modelos de solicitude. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/05/2022_0000002360.pdf

Concello de Lalín: Subvencións para asociacións de mulleres

Extracto das bases e convocatoria das subvencións para a realización de actividades polas asociacións de mulleres do Concello de Lalín (Pontevedra) durante o ano 2022 (BOPPO 29/04/2022). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_C5D580B3-837F-4912-AB3C-0CF255D97F89&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220429.2022029801.pdf

Concello de Carballo: Subvencións a asociacións de empresarios

Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local do 11 de abril do 2022, polo que se aproban as bases que rexen a convocatoria de subvencinós á asociacións de empresarios e comerciantes de Carballo (A Coruña), para a realización de actividades de promoción económica durante o ano 2022 (BOP A Coruña 02/05/2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/02/2022_0000002267.pdf

Concello de Carballo: Axudas á promoción económica para asociacións.

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 11 de abril de 2022 foron aprobadas as bases reguladoras da convocatoria de subvencións a asociacións de empresarios e comerciantes para actividades de promoción económica durante o ano 2022. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/04/25/2022_0000002084.pdf

Deputación de A Coruña: Axudas para entidades sen ánimo de lucro.

Extracto da Resolución número 2022/9709 de 21 de febreiro de 2022 da Presidencia da Deputación de A Coruña, pola que se aproba a convocatoria do Programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia de A Coruña para a realización de actividades de promoción económica durante o año 2022 (BOP A Coruña … Ler máis

Provincia de La Coruña: Axudas para inversións en promoción económica de entidades sen ánimo de lucro

Resolución pola que se dispón avocar a aprobación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica durante o ano 2022 e aprobar ditas bases. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/02/18/2022_0000000838.pdf

Provincia de A Coruña: Axudas para actividades de promoción económica de entidades sen ánimo de lucro

Resolución pola que se dispón avocar a aprobación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para actividades de promoción económica durante o ano 2022 e aprobar as ditas bases. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/02/18/2022_0000000837.pdf

Axudas para gastos de funcionamento das asociacións de autónomos

ORDE do 11 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e a contratación de persoal de apoio, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TR358A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220202/AnuncioG0599-120122-0002_gl.pdf CORRECCIÓN DE ERROS. Nas … Ler máis