Guía Bonos Activa Comercio

¿En qué consiste?

Cos bonos activa comercio preténdese incentivala compra de bens no comercio de proximidade

¿A quén vai dirixido?

  1. Comerciantes: Os comerciantes que o desexen deben acceder á web www.bonosactivacomercio.gal e completalo seu rexistro antes do 15 de maio. Unha vez rexistrados, se aínda non o recibiron, recibirán a sinalización para colocar no seu comercio, en lugar visible, indicando que están adscritos á promoción.
  2. Consumidores: Os consumidores poderán rexistrarse no programa desde o 3 de maio. O período de validez dos bonos será de 3 meses desde esa data.
  3. Unha vez rexistrados, ambos, comerciantes e consumidores deben descargala app “bonos activa comercio” en Google Play o Play Store. Para aplicalo desconto o consumidor deberá mostralo código QR da aplicación ó comerciante, que deberá introducilo na súa app para que se realice o desconto.

Plazo rexistro

  1. Para comerciantes: do 15 de abril ao 15 de maio de 2021.
  2. Para consumidores: 3 meses contados desde o 3 de maio.

Contía e troco da axuda

  1. Para consumidores: cada consumidor dispoñerá dun bono de 30€, dos cales se trocarán 5€ en cada compra de 30 a 50€ ou 10€ en cada compra superior a 50€ ata que se agote o saldo do mesmo.
  2. Para comerciantes: cada empresa (entendida como CIF) poderá obter un máximo de 5.000€ en concepto de pago con bonos.