Resolución das solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 28 de xuño de 2021, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento … Ler máis

Ampliación do prazo de xustificación das subvencións para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural

ORDE do 4 de novembro de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 9 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace … Ler máis

Ampliación de prazos de xustificación de subvencións aos CCA

ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 16 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a … Ler máis

IV Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19

ORDE do 18 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do IV Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19, mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, e se procede á súa convocatoria para o … Ler máis

IGAPE – Ampliación do prazo xustificativo do programa Cheques de Dixitalización COVID-19

RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2021 pola que se amplían os prazos máximos de execución dos proxectos e de presentación da solicitude de cobramento establecidos na Resolución do 29 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de … Ler máis

Ampliación Orde Revitalización Comercio Proximidade 2021 procedemento CO300B

ORDE do 5 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 28 de xullo de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito … Ler máis

Axudas ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital

Axudas ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503C). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210924/AnuncioG0256-230921-0001_gl.pdf

Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma

ORDE do 10 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR341R). Axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que, unha vez … Ler máis