MODIFICACIONES EN ACORDOS DE MEDIDAS APLICABLES FRENTE AO COVID 19 NO ESTADO DE NOVA NORMALIDADE EN GALICIA

RESOLUCIÓN dO 24 de XULIO de 2020, da Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de xulio de 2020, polo que se introducen determinadas modificaciones nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do … Ler máis MODIFICACIONES EN ACORDOS DE MEDIDAS APLICABLES FRENTE AO COVID 19 NO ESTADO DE NOVA NORMALIDADE EN GALICIA

DEROGACION DESPIDO OBXETIVO POR FALTAS ASISTENCIA TRABALLO E CORRECCIÓN ERRORES MEDIDAS REACTIVACIÓN DO EMPLEO

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf Ley 1/2020, do 15 de Xullo, pola que se deroga o despido obxetivo por faltas de asistencia ao traballo establecido no artículo 52.d) do texto refundido da Lei do Estatuto dos Trabajadores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de octubre. (BOE 16 de Xullo de 2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf Corrección de errores do Real … Ler máis DEROGACION DESPIDO OBXETIVO POR FALTAS ASISTENCIA TRABALLO E CORRECCIÓN ERRORES MEDIDAS REACTIVACIÓN DO EMPLEO

PROGRAMA EMEGA EMPRENDIMENTO FEMENINO

RESOLUCIÓN do 17 de xuño do 2020, da Secretaría Xeral de Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendimento femenino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede a sua convocatoria … Ler máis PROGRAMA EMEGA EMPRENDIMENTO FEMENINO

CHEQUE AUTONOMOS SEGUIMOS ADIANTE

ORDEN do 26 de xuño do 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Cheque autónomo seguimos adiante, financiado con cargo o programa operativo FSE Galicia 2014-2020 procede sea a sua convocatoria para o ano 2020 (código de procedimento TR342B). (DOG 6 de xuño do 2020) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0424-260620-0003_es.pdf

Axudas para empresas afectadas por ERTES (DOG 1 de xullo de 2020)

ORDE do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante fluctuacións da … Ler máis Axudas para empresas afectadas por ERTES (DOG 1 de xullo de 2020)