Medidas publicadas en DOG de 28 Maio 2021, relativas á COVID-19 en Galicia.

Consellería de Sanidade. ORDE do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_gl.pdf

Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo

ORDE do 29 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN225A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210519/AnuncioG0596-050521-0004_gl.pdf

Bonos Activa Comercio – Ampliación do prazo de adhesión de comercios

Ampliacióndo prazo para a adhesión dos comercios ao Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos bonos Activa comercio. Agora, os comercios poden adherirse a dito programa ata o 31 de maio de 2021. Para adherirse, acceder á web www.bonosactivacomercio.gal. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210512/AnuncioG0596-070521-0001_gl.pdf

Bono Enerxía PEME: Subvencións para proxectos de mellora enerxética.

Axencia Instituto Enerxético de Galicia: RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021 pola que se modifica a Resolución do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de … Ler máis

Medidas de prevención ante o COVID-19 tendo en conta a finalización do estado de alarma

ORDE do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_gl.html

Bono Impulso – Deputación de Lugo

Convocatoria que ten por obxecto aprobar as bases do programa Bono Impulso-Deputación de Lugo, destinado ao fomento do consumo de bens en establecementos comerciais locais comerciantes polo miúdo e de hostalería (incluídos servizos de aloxamento), desenvolto por persoas empresarias autónomas, microempresas e pequenas empresas da provincia de Lugo. http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/03-05-2021.pdf#page=1

Concesión de subvencións para a implantación e pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesán

ORDE 19 ABRIL 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal, para o ano 2021 (código de procedemento CO300c) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioG0596-220421-0001_gl.pdf