Ampliación de prazos de xustificación de subvencións aos CCA

ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 16 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a … Ler máis

IV Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19

ORDE do 18 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do IV Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19, mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, e se procede á súa convocatoria para o … Ler máis

IGAPE – Ampliación do prazo xustificativo do programa Cheques de Dixitalización COVID-19

RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2021 pola que se amplían os prazos máximos de execución dos proxectos e de presentación da solicitude de cobramento establecidos na Resolución do 29 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de … Ler máis

Ampliación Orde Revitalización Comercio Proximidade 2021 procedemento CO300B

ORDE do 5 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 28 de xullo de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito … Ler máis

Domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2022.

ORDE do 24 de setembro de 2021 pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2022. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211011/AnuncioG0596-280921-0002_gl.html MODIFICACIÓN: De acordo co disposto no artigo 6.2 da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia, dáse publicidade aos cambios producidos na … Ler máis