Axudas ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital

Axudas ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503C). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210924/AnuncioG0256-230921-0001_gl.pdf

Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma

ORDE do 10 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR341R). Axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que, unha vez … Ler máis