Cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Escola Galega de Administración Pública RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210330/AnuncioO150-220321-0001_gl.pdf

Medidas publicadas en DOG de 24 Marzo 2021, relativas ao COVID-19 en Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/AnuncioC3B0-240321-1_gl.pdf DECRETO 49/2021, do 24 de marzo, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo … Ler máis

Condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia2

Axencia Turismo de Galicia RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia2 e se abre o prazo para a presentación das solicitudes de participación (código de procedemento TU985C). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210323/AnuncioG0256-180321-0001_gl.pdf

Bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas.IGAPE

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2021 pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre este instituto, as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de … Ler máis

A Xunta crea os Bonos Activa Comercio para reactivar o comercio de proximidade

A Xunta de Galicia activará nas próximas semanas os Bonos Activa Comercio, unha iniciativa á que dedicará 10 millóns de euros en Galicia co obxectivo de dinamizar as vendas nos establecementos de proximidade e reactivar o sector, un dos máis afectados polas restricións por mor da pandemia. Prevense descontos de 30 euros que poderán chegar … Ler máis

Medidas publicadas en DOG de 18 Marzo 2021, relativas ao COVID-19 en Galicia.

ORDE do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. DECRETO 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na … Ler máis

Plan de inspección Ecommerce do Instituto Galego de Consumo e da Competencia para o ano 2021

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se aproba o Plan de inspección Ecommerce do Instituto Galego de Consumo e da Competencia para o ano 2021. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210301/AnuncioG0596-220221-0001_gl.html