Concello de Marín: Axudas a negocios afectados pola COVID-19

Por Resolución de Alcaldía de data 10 de marzo de 2022 resolveuse a concesión de subvencións que a continuación se indican, ó abeiro da Convocatoria de axudas dirixidas aos establecementos afectados pola situación pandémica como consecuencia dos efectos da COVID-19 do Concello de Marín, financiadas pola Deputación Provincial de Pontevedra, dentro da Liña 2 do … Ler máis

Concello de A Estrada: Axudas á creación de empresas

Bases reguladoras e convocatoria do ano 2022 do programa de axudas municipais á creación de empresas no Concello de A Estrada – Pontevedra (BOPPO 18/05/2022). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_7CA9D656-1118-4B94-9CF3-45A651D6CC3C&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220518.2022035509.pdf

Concello de Lalín: Subvencións para asociacións de mulleres

Extracto das bases e convocatoria das subvencións para a realización de actividades polas asociacións de mulleres do Concello de Lalín (Pontevedra) durante o ano 2022 (BOPPO 29/04/2022). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_C5D580B3-837F-4912-AB3C-0CF255D97F89&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220429.2022029801.pdf

Provincia de Pontevedra: Subvencións para actividades turísticas

Bases reguladoras das subvencións, en concorrencia competitiva, para actividades de carácter turístico, durante o ano 2022 (BOPPO 07/03/2022). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_1D890964-F9DE-44C1-891B-982D08F73F05&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220307.2022013062.pdf

Concello de Vigo: Subvencións para fomentar o emprego, entidades sen ánimo de lucro.

Se publican as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2022. https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_99809088-5E2D-482E-9621-9FB7D3D9511A&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220210.2022005181.pdf Extracto do acordo da Xunta de Goberno local do 28/01/2022 polo que se convocan as subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro para o ano 2022 (BOPPO 14/02/2022). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_2169E6DA-4580-4A5C-9D3B-A50E13A18C98&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220214.2022006603.pdf

Concello de Nigrán: Axudas a empresas afectadas por COVID (BOP Pontevedra).

Bases específicas que rexerán a cuarta convocatoria municipal de subvencións dirixidas a axudar a sectores empresariais afectados polos efectos económicos da COVID-19. https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_5803F4DC-84D2-4A56-990A-58B9CBAB2589&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220208.2022005316.pdf

Concello de Tui: Programa municipal de axudas “Reactiva Tui”.

Publicamos o programa municipal de axudas extraordinarias de emerxencia “REACTIVA TUI” (BOPPO de 12 de xuño de 2020). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_5441110E-28B4-4B6B-95FC-789A6A0ABD50&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200612.2020025586.pdf Esperamos que esta información lles resulte de interese. Atentamente.

Provincia de Pontevedra: Plan de fomento de empregabilidade “Tu primer empleo 2020”

Publicamos a aprobación do Plan de fomento de empregabilidade da Provincia de Pontevedra denominado “TU PRIMER EMPLEO 2020” (BOPPO 12 de xuño de 2020). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_9BC64DFB-BBA9-4AB9-9740-F2F8E00505A2&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200612.2020025838.pdf Esperamos que esta información lles resulte de interese. Atentamente.