Novas medidas de flexibilización aplicables á Fase III nas Illas, e disposición final 2ª aplicable á Fase II en Galicia (BOE 30 de maio)

Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade (BOE 30 maio de 2020). https://boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf Convén aclarar que as medidas contidas no articulado desta Orde, son … Ler máis

Medidas publicadas en DOG 29 de maio, relativas á crise do COVID-19

ACORDO do 28 de maio de 2020 polo que se deixa sen efecto o do 24 de marzo de 2020 polo que se establecen medidas preventivas no ámbito da sanidade mortuoria, como consecuencia da epidemia do COVID-19, na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 29 de maio de 2020). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200529/AnuncioC3K1-280520-0001_gl.pdf Convén destacar deste Acordo, que procede … Ler máis

Medidas publicadas en DOG 28 de maio, relativas á crise do COVID-19. Inclúe convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Informamos das medidas publicadas no DOG, de 28 de maio de 2020, en relación á crise do COVID-19. RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Movilidad, pola que se establecen medidas en relación coa utilización dos servizos de transporte público de viaxeiros de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 28 … Ler máis

Axudas talleres de emprego para mozos incluidos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (DOG 27 de maio)

ORDE do 19 de maio de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os talleres de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, … Ler máis

Medidas publicadas en BOE 27 de maio, relativas á crise do COVID-19

Informamos das medidas publicadas no BOE, do 27 de maio de 2020, en relación á crise do COVID-19. Inclúense medidas en materia económica, de emprego e tributarias, así como sobre xestión de residuos, e outras de interese Real Decreto-lei 19/2020, do 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, … Ler máis

Información da Dirección Xeral de Comercio e Consumo sobre a Plataforma de Diagnóstico para comercios en relación co COVID-19

Informamos de que, segundo comunícanos a Directora Xeral de Comercio, Dª Sol Vázquez Abeal, xa está ao dispor de todos os establecementos comerciais, a plataforma de autodiagnóstico https://www.comerciosegurogalicia.gal/register, que ten como obxectivo que todos os comercios poidan realizar unha autoavaliación das condicións de salubridade e seguridade das que dispoñen nos seus respectivos locais, para a … Ler máis

Axudas do IGAPE para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19 (DOG 26 de maio)

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19 (Inviste COVID-19) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procédese á … Ler máis

Axudas publicadas en DOG 25 de maio

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos e a implantación de domótica enerxética, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e procédese á convocatoria para a anualidade … Ler máis

Modificación das medidas aplicables aos territorrios que entran en FASE II da desescalada a partir do 25 de maio

Publicamos a Orde SND/440/2020, do 23 de maio, pola que se modifican diversas ordes para unha mellor xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en aplicación do Plan para a transición cara a unha nova normalidade (BOE 23 de maio de 2020). https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf Achégase resumo orientivo sobre as novas medidas de flexibilización adoptadas pola Orde … Ler máis

Prórroga do Estado de Alarma e Fase II da desescalada para a Administración de Xustiza (BOE 23 de maio)

Publicamos o Real Decreto 537/2020, do 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE 23 de maio de 2023). https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf Convén destacar deste … Ler máis