Concello de Carballo: Axudas á promoción económica para asociacións.

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 11 de abril de 2022 foron aprobadas as bases reguladoras da convocatoria de subvencións a asociacións de empresarios e comerciantes para actividades de promoción económica durante o ano 2022. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/04/25/2022_0000002084.pdf

Programa de créditos do IGAPE para PEMES

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede … Ler máis

Programa DeseñaPeme

RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas ao deseño para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia, a través do impulso da xestión do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e marcas e … Ler máis

Axudas para contratos formativos a menores de 30 anos

ORDE do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para promover a práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos, programa Talento 30 (código de procedemento TR353C). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220420/AnuncioG0599-060422-0004_gl.pdf EXTRACTO da Orde … Ler máis

Axudas para mellorar a capacidade de innovación das empresas en Galicia

RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación, cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, … Ler máis

Concello de Lugo: Horarios especiais de apertura Praza de Abastos e Mercados municipais

Calendario de aperturas en horarios especiais da Praza de Abastos e Mercados municipais de Lugo do ano 2022 (para o Concello de Lugo) (BOP LUGO 11/04/2022). https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/11-04-2022.pdf#page=4

Préstamos do IGAPE para empresas

RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220408/AnuncioO92-050422-0001_gl.pdf EXTRACTO da Resolución do 5 de abril de 2022 … Ler máis

Provincia de A Coruña: Axudas á contratación para empresas de A Coruña

Extracto da Resolución número 2022 / 15537, do 29 de marzo de 2022, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria da liña de Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (Liña 3.1. PEL- Pemes Creación e Ampliación 2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/04/05/2022_0000001695.pdf … Ler máis