Normas legais de cotización á Seguridade Social

Orde PCM/244/2022, de 30 de marzo, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cese de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2022. https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-A-2022-5063.pdf

Programa de incentivos para implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2022 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea NextGenerationEU (código de procedemento … Ler máis

Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbán

ORDE do 21 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o … Ler máis

O comercio galego avisa dunha “forte caída” na facturación polo paro do transporte e a inflación

Galicia rexistrou en xaneiro a constitución de 287 sociedades mercantís mentres que outras 231 disolvéronse O presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, avisou dunha “forte caída” da facturación como consecuencia do paro do transporte e da inflación. José María Seijas lamenta que, “dun tempo para acó, cando se pode comezar a recuperar … Ler máis

Provincia de A Coruña: Axudas para mantemento do personal para PEMES

Bases reguladoras das axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-Pemes mantemento 2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/28/2022_0000001580.pdf

Provincia de A Coruña: Axudas á contratación para microempresas

Bases reguladoras das axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-Pemes creación e ampliación 2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/28/2022_0000001579.pdf

Provincia de A Coruña: Axudas para o fortalecemento empresarial

Bases reguladoras das axudas destinadas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio ao investimento en bens inventariables (PEL-Emprende investimento 2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/28/2022_0000001582.pdf

Préstamos do IGAPE para PEMES

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento … Ler máis