Medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Vimianzo.

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Vimianzo. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-3_gl.pdf

Medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Ferrol, Neda, Narón e Fene.

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Ferrol, Neda, Narón e Fene. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-2_gl.pdf

Medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Santiago de Compostela, Ames e Teo.

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Santiago de Compostela, Ames e Teo. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-1_gl.pdf