Provincia de A Coruña: Participación dos artesáns e produtores no Festival da Luz

Resolución pola que se aproba o prazo de presentación de solicitudes para a asistencia ao Mercado da Deputación Da Coruña, no marco do Festival da Luz, que terá lugar no municipio de Boimorto, entre os días do 27 ao 28 de Agosto, no que poderán participar os artesáns e produtores da Provincia de A Coruña … Ler máis

Provincia de Lugo: Artesáns – Inscrición para a venda en San Froilan e Nadal

Bases da convocatoria para a inscrición, admisión e selección dos obradoiros artesáns da Provincia de Lugo inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, para participar na mostra de Artesanía “ArteSanFroilán 2022”, da Área de Deportes, Artesanía e Deseño, e Memoria Histórica da Deputación de Lugo (BOP 17/06/2022) https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/17-06-2022.pdf#page=1 Bases da convocatoria para a inscrición, … Ler máis

Bonos de innovación para PEMES galegas

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas … Ler máis

Concello de Ferrol: Axudas á reactivación empresarial

Bases reguladoras específicas para a subvención de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol (A Coruña) para o ano 2022. (BOP A Coruña 07/06/2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/06/07/2022_0000003310.pdf

Concello de Mondoñedo: Axudas para a implantación de empresas

Convocatoria e bases reguladoras de subvencións para o fomento da implantación empresarial no parque empresarial de Mondoñedo (Lugo) (BOP Lugo 04/06/2022). https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/04-06-2022.pdf#page=5

Concello de Marín: Axudas a negocios afectados pola COVID-19

Por Resolución de Alcaldía de data 10 de marzo de 2022 resolveuse a concesión de subvencións que a continuación se indican, ó abeiro da Convocatoria de axudas dirixidas aos establecementos afectados pola situación pandémica como consecuencia dos efectos da COVID-19 do Concello de Marín, financiadas pola Deputación Provincial de Pontevedra, dentro da Liña 2 do … Ler máis

Subvencións ás axencias de viaxes

RESOLUCIÓN do 12 maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxe, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se … Ler máis

Modificación Plan formativo para o emprego

ORDE do 13 de maio de 2022 pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021- 2023, e se realiza a súa … Ler máis

Concello de Arteixo: Axudas para creación de empresas e fomento do emprego

Extracto da convocatoria do programa de axudas para a creación de empresas e o fomento do emprego para o ano 2022 en Arteixo (A Coruña) (BOP A Coruña 26/05/2022) https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/26/2022_0000002932.pdf