Provincia de Ourense: Axudas para dinamización e promoción do comercio local

Convocatoria e bases de tramitación e concesión de subvencións para o financiamento de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense durante o ano 2022, xunto co extracto de ditas bases e convocatoria (pax 2-22 BOP Ourense 29/06/2022). https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=147&fecha=20220629

Programa ES-Transforma en cooperativas ou sociedades laborais

ORDE do 13 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa ES-Transforma en cooperativas ou sociedades laborais e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2022 (código de procedemento TR802R). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0656-150622-0001_gl.pdf EXTRACTO da Orde do 13 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa … Ler máis

Axudas a Federacións e Asociacións de ámbito superior ao municipal

ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal oufederacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket … Ler máis

Axudas a Centros Comerciais Abertos

ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento … Ler máis

Provincia de A Coruña: Participación dos artesáns e produtores no Festival da Luz

Resolución pola que se aproba o prazo de presentación de solicitudes para a asistencia ao Mercado da Deputación Da Coruña, no marco do Festival da Luz, que terá lugar no municipio de Boimorto, entre os días do 27 ao 28 de Agosto, no que poderán participar os artesáns e produtores da Provincia de A Coruña … Ler máis

Provincia de Lugo: Artesáns – Inscrición para a venda en San Froilan e Nadal

Bases da convocatoria para a inscrición, admisión e selección dos obradoiros artesáns da Provincia de Lugo inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, para participar na mostra de Artesanía “ArteSanFroilán 2022”, da Área de Deportes, Artesanía e Deseño, e Memoria Histórica da Deputación de Lugo (BOP 17/06/2022) https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/17-06-2022.pdf#page=1 Bases da convocatoria para a inscrición, … Ler máis

Bonos de innovación para PEMES galegas

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas … Ler máis

Concello de Ferrol: Axudas á reactivación empresarial

Bases reguladoras específicas para a subvención de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol (A Coruña) para o ano 2022. (BOP A Coruña 07/06/2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/06/07/2022_0000003310.pdf

Concello de Mondoñedo: Axudas para a implantación de empresas

Convocatoria e bases reguladoras de subvencións para o fomento da implantación empresarial no parque empresarial de Mondoñedo (Lugo) (BOP Lugo 04/06/2022). https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/04-06-2022.pdf#page=5