Medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 21 outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-6_gl.html?fbclid=IwAR35QAOJ_HlJWtRN84K48HvvqjRZxgLXy6jQWxZ7YCuhj-wXznOho3DEBGE

Difusión da Convocatoria III CONCURSO DE IDEAS TECNOLÓXICAS PARA O COMERCIO MINORISTA

Remitimos información sobre a III Convocatoria do Concurso de Ideas Tecnolóxicas para o Comercio Minorista, organizada pola Secretaría de Estado de Comercio do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, en colaboración coa Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e coa Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A. S. M.E . Convocada co obxectivo de apoiar … Ler máis Difusión da Convocatoria III CONCURSO DE IDEAS TECNOLÓXICAS PARA O COMERCIO MINORISTA

Resolución de concesión das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona)

RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2020 pola que se dá publicidade da resolución de concesión das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. … Ler máis Resolución de concesión das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona)

Modificación determinadas medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

ORDE do 15 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a … Ler máis Modificación determinadas medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

Medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

ORDE do 12 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha … Ler máis Medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

Subvención para o impulso da comercialización dixital (codigo procedemento IN201G)

ORDE do 30 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o impulso da comercialización dixital, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN201G). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0424-300720-0003_gl.pdf https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0424-300720-0004_gl.pdf

MODIFICACIONES EN ACORDOS DE MEDIDAS APLICABLES FRENTE AO COVID 19 NO ESTADO DE NOVA NORMALIDADE EN GALICIA

RESOLUCIÓN dO 24 de XULIO de 2020, da Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de xulio de 2020, polo que se introducen determinadas modificaciones nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do … Ler máis MODIFICACIONES EN ACORDOS DE MEDIDAS APLICABLES FRENTE AO COVID 19 NO ESTADO DE NOVA NORMALIDADE EN GALICIA

DEROGACION DESPIDO OBXETIVO POR FALTAS ASISTENCIA TRABALLO E CORRECCIÓN ERRORES MEDIDAS REACTIVACIÓN DO EMPLEO

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf Ley 1/2020, do 15 de Xullo, pola que se deroga o despido obxetivo por faltas de asistencia ao traballo establecido no artículo 52.d) do texto refundido da Lei do Estatuto dos Trabajadores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de octubre. (BOE 16 de Xullo de 2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf Corrección de errores do Real … Ler máis DEROGACION DESPIDO OBXETIVO POR FALTAS ASISTENCIA TRABALLO E CORRECCIÓN ERRORES MEDIDAS REACTIVACIÓN DO EMPLEO

PROGRAMA EMEGA EMPRENDIMENTO FEMENINO

RESOLUCIÓN do 17 de xuño do 2020, da Secretaría Xeral de Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendimento femenino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede a sua convocatoria … Ler máis PROGRAMA EMEGA EMPRENDIMENTO FEMENINO