Medidas aprobadas BOE nº 89, de 30 marzo (II). Inclúe esquema orientativo.

Orde SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo (BOE 89 DE 30 marzo de 2020). Orde TMA/305/2020, de 30 de marzo, … Ler máis

Medidas aprobadas BOE e DOG 30 de marzo. Inclúe esquema orientativo.

Orde SND/298/2020, de 29 de marzo, pola que se establecen medidas excepcionais en relación cos velatorios e ceremonias fúnebres para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19 (BOE 30 marzo de 2020). Orde SND/299/2020, de 27 de marzo, pola que se modifica a Orde SND/232/2020, de 15 de marzo, pola que se adoptan medidas … Ler máis

Permiso retribuido recuperable para traballadores por conta allea que non presten servizos esenciais

Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a movilidade da población no contexto da loita contra oCOVID-19 (BOE 29 marzo de 2020). Inclúese un esquema orientativo coas nuevas medidas aprobadas por … Ler máis

Resumo actualizado sobre ERTEs derivados do estado de alarma por COVID-19

Adxuntamos resumo orientativo sobre os expedientes de regulación de emprego por causa de forza maior, ou por causas técnicas, organizativas, económicas ou de producción, ambos derivados da crise provocada polo COVID-19, actualizado coa nova normativa específica sobre ditos expedientes, publicada no BOE de 28 de marzo de 2020. Así mesmo, completáronse algúns puntos do resumo, … Ler máis

Consultas e preguntas frecuentes sobre Comercio

Ponemos a súa disposición a página web publicada polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, na cal danse resposta as consultas e preguntas máis frecuentes sobre Comercio e Inversións. https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Comercio-Covid19.aspx Na propia páxina inclúese un formulario de contacto, ao final da mesma, mediante o cal poden contactar co Ministerio para dúbidas que non poidan solventar … Ler máis

Medidas aprobadas en BOE 28 de marzo. Inclúe esquema orientativo.

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE 28 de marzo de 2020). Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de … Ler máis

Concello de Marín: Medidas tributarias e modificación do calendario fiscal por crisis do COVID-19

Medidas tributarias aprobadas polo Concello de Marín en relación co Estado de Alarma provocado polo coronavirus COVID-19, e que implican a modificación do calendario fiscal e o procedimiento de recaudación (BOPPO, 27 de marzo de 2020). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_C2FDDB10-8A6C-4715-AE61-69CA59D73B14&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200326.2020015992.pdf

Medidas aprobadas BOE e DOG 27 de marzo. Inclúe esquema orientativo

Orde TMA/292/2020, do 26 de marzo, pola que se regula unha segunda adquisición e distribución de máscaras por parte do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana (BOE 27 marzo de 2020) . Orde SND/293/2020, do 25 de marzo, pola que se establecen condicións á dispensación e administración de medicamentos no ámbito do Sistema Nacional … Ler máis

Medidas aprobadas relativas ao COVID-19, BOE e DOG 26 de marzo. Inclúe esquema orientativo.

Resolución do 25 de marzo de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 24 de marzo de 2020, polo que se aproban as características do primeiro tramo da liña de avais do ICO para empresas e autónomos, para paliar os … Ler máis