Concello de As Neves: Subvencións para dinamización comercial

Bases e convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro do Concello de As Neves para a realización de actividades de promoción e dinamización comercial (BOPPO 07/07/2022). https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_664F3C30-7D72-4BC6-BB58-38B87431A741&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220707.2022045315.pdf

Concello de Cambre: Subvencións a asociacións empresariais

Extracto do acordo do Pleno municipal adoptado en sesión ordinaria de 28 de abril de 2022, polo que se aproban as Bases da convocatoria de subvencións municipais ás Asociacións Empresariais do Concello de Cambre (A Coruña) para o ano 2022 (BOP Coruña 12/07/2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/07/12/2022_0000004169.pdf

Concello de A Coruña: Subvencións para o impulso da actividade económica.

Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 30 de xuño do 2022 pola que se convocan subvencións para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal de A Coruña, no marco do Plan de Reactivación Económica e Social de A Coruña (PRESCO), no exercizo 2022 (BOP de A Coruña 07/07/2022) https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/07/07/2022_0000004075.pdf

Provincia de A Coruña: Participación dos artesáns e produtores no Festival da Luz

Resolución pola que se aproba o prazo de presentación de solicitudes para a asistencia ao Mercado da Deputación Da Coruña, no marco do Festival da Luz, que terá lugar no municipio de Boimorto, entre os días do 27 ao 28 de Agosto, no que poderán participar os artesáns e produtores da Provincia de A Coruña … Ler máis

Concello de Ferrol: Axudas á reactivación empresarial

Bases reguladoras específicas para a subvención de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol (A Coruña) para o ano 2022. (BOP A Coruña 07/06/2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/06/07/2022_0000003310.pdf

Concello de Arteixo: Axudas para creación de empresas e fomento do emprego

Extracto da convocatoria do programa de axudas para a creación de empresas e o fomento do emprego para o ano 2022 en Arteixo (A Coruña) (BOP A Coruña 26/05/2022) https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/26/2022_0000002932.pdf

Provincia de A Coruña: Programa Ciberseguridade para PEMES

A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de A Coruña informa da Convocatoria Pública de axudas para o desenvolvemento de plans de apoio á implementación da ciberseguridade nas Pemes no marco do Programa Ciberseguridad, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/09/2022_0000002469.pdf

Provincia de A Coruña: Axudas á promoción do turismo en A Coruña

Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0030 dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2022 (BOP A CORUÑA 06/05/2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/06/2022_0000002489.pdf