Medidas sociais para a reactivación do emprego e protección do traballador autónomo: prórroga ERTES e cesamento de actividade.

Publicamos o Real Decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industria (BOE 27 de xuño de 2020), xunto con resumo orientativo por se lles serve de guía para a mellor comprensión das medidas adoptadas e a aplicación das mesmas. … Ler máis

Modificacións ás medidas de prevención para facer fronte ao COVID-19 durante a “nova normalidade” en Galicia

Publicamos a RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020, … Ler máis

Concello de Monforte de Lemos: Axudas a familias para paliar os efectos do COVID-19

Publicamos as bases reguladoras do Plan de Apoio a Familias e Sectores Económicos do Concello de Monforte de Lemos, para paliar os efectos do COVID 19 (BOP 23 de xuño de 2020). http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/23-06-2020.pdf#page=13 Esperamos que esta información lles resulte de interese. Atentamente.

Axudas DOG para empresas de inserción laboral ( EIL), e para casos de extinción do posto de traballo de maiores de 55 anos

ORDE do 12 de xuño de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria e modifícase a Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral ( EIL) e ás súas entidades promotoras, e procédese á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos … Ler máis

Axudas IGAPE a proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza en consumidores

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor, susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder … Ler máis

Axudas do IGAPE para a reactivación dos comercios garantindo a seguridade laboral (DOG 19 de xuño de 2020)

Publicamos a RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos dos comercios comerciantes polo miúdo galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de … Ler máis

Axudas para CCAs e Prazas de Abastos, e para Federacións e Asociacións supramunicipais (DOG 19 de xuño de 2020)

ORDE do 5 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e procédese á súa convocatoria (código de procedemento CO300A). (DOG … Ler máis

Concello de Santiago: Axudas para a dinamización e promoción económica.

Achegamos bases reguladoras das subvencións para actividades de promoción e dinamización comercial no Concello de Santiago de Compostela. (BOP A Coruña 18 de xuño de 2020). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/18/2020_0000003695.pdf Esperamos que esta información lles resulte de interese. Atentamente

Guía orientativa para cubrir o cuestionario previo de obtención do IDE para poder solicitar axudas do IGAPE

Ante a recente publicación de varias axudas do IGAPE (as cales se publicaron nesta mesma web, así como remitido por circular), entre elas a do Cheque Dixital, publicamos unha guía orientativa para cubrir o cuestionario previo da páxina do IGAPE a fin de obter o código IDE imprescindible para poder solicitar ditas axudas. Básicamente os … Ler máis

Axudas “Cheque Dixital” do IGAPE para PEMES (DOG 18 de xuño de 2020)

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo … Ler máis