Resolución de concesión das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona)

RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2020 pola que se dá publicidade da resolución de concesión das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. … Ler máis

Modificación determinadas medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

ORDE do 15 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a … Ler máis

Medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

ORDE do 12 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha … Ler máis

Subvención para o impulso da comercialización dixital (codigo procedemento IN201G)

ORDE do 30 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o impulso da comercialización dixital, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN201G). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0424-300720-0003_gl.pdf https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0424-300720-0004_gl.pdf