Axudas do IGAPE para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19 (DOG 26 de maio)


  • RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19 (Inviste COVID-19) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG415 B) (DOG 26 maio de 2020).
    https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200526/AnuncioO92-140520-0002_gl.pdf
  • EXTRACTO da Resolución do 13 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19 (Inviste COVID-19) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG415 B) (DOG 26 maio de 2020).
    https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200526/AnuncioO92-140520-0003_gl.pdf

Esperamos que esta información lles resulte de interese.

Atentamente.

Deixa un comentario