Axudas para o fomento do emprego

ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR352A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220721/AnuncioG0656-130722-0001_gl.pdf … Ler máis

Axudas para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, e selección de comercios colaboradores

ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, en réxime de concorrencia non competitiva, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convocan para a anualidade 2022 (códigos de … Ler máis

Concello de Cambre: Subvencións a asociacións empresariais

Extracto do acordo do Pleno municipal adoptado en sesión ordinaria de 28 de abril de 2022, polo que se aproban as Bases da convocatoria de subvencións municipais ás Asociacións Empresariais do Concello de Cambre (A Coruña) para o ano 2022 (BOP Coruña 12/07/2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/07/12/2022_0000004169.pdf

Concello de A Coruña: Subvencións para o impulso da actividade económica.

Extracto do Acordo da Xunta de Goberno Local do 30 de xuño do 2022 pola que se convocan subvencións para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal de A Coruña, no marco do Plan de Reactivación Económica e Social de A Coruña (PRESCO), no exercizo 2022 (BOP de A Coruña 07/07/2022) https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/07/07/2022_0000004075.pdf

Programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, … Ler máis

Subvencións para establecementos turísticos de aloxamento e restauración

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2022 pola que se modifica a Resolución do 17 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, … Ler máis

Provincia de Ourense: Axudas para dinamización e promoción do comercio local

Convocatoria e bases de tramitación e concesión de subvencións para o financiamento de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense durante o ano 2022, xunto co extracto de ditas bases e convocatoria (pax 2-22 BOP Ourense 29/06/2022). https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=147&fecha=20220629

Programa ES-Transforma en cooperativas ou sociedades laborais

ORDE do 13 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa ES-Transforma en cooperativas ou sociedades laborais e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2022 (código de procedemento TR802R). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0656-150622-0001_gl.pdf EXTRACTO da Orde do 13 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa … Ler máis

Axudas a Federacións e Asociacións de ámbito superior ao municipal

ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal oufederacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket … Ler máis

Axudas a Centros Comerciais Abertos

ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento … Ler máis