Subvencións para o fomento do emprego

Bases reguladoras Orde do 17 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentesde emprego e unidades de apoio, e se convocan … Ler máis

Incentivos á contratación para persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

ORDE do 3 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación vinculada aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade … Ler máis

Bonos Activa Comercio 2022

ORDE do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, se convocan para o ano 2022 e se … Ler máis

Subvencións Xempre Emprendemento

ORDE do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións Xempre Emprendemento para apoiar iniciativas de emprendemento, e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2022 (código de procedemento TR880A). Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das … Ler máis

Santiago de Compostela: Programa Coidar para Mellorar 2022

Convocatoria de axudas para a mellora e innovación do comercio local. Programa Coidar para Mellorar 2022. Os obxectivos específicos destas axudas, que tratan de impulsar melloras na súa modernización, a través da transformación dixital e sostible e fomentar a cultura da innovación no comercio local como ferramenta fundamental para incrementar a súa resiliencia e competitividade … Ler máis

Concello de Boiro: Axudas ao comercio boirense

Bases subvencións en especie para comercio boirense – programa modernización centro comercial Aberto. O Concello de Boiro no marco do programa “Modernización centro comercial aberto do concello de Boiro”vai levar a cabo actuacións e servizos destinadas ao comercio boirense considerándose xurídicamente como subvencións ou axudas “en especie”. Entre estas atópanse os seguintes programas: Servizo posicionamiento … Ler máis

Concello de A Coruña: Axudas para actividades de igualdade e diversidade

Convocatoria específica para a concesión de subvencións destinadas a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade, do Excmo. Concello da Coruña, para o exercizo 2022 (BOP A CORUÑA 09/09/2022) https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/09/09/2022_0000005571.pdf O prazo para presentar as solicitudes remata o 9 de outubro de 2022.

Concello de As Pontes: Axudas ao emprendemento

Convocatoria de subvencións “As Pontes Emprende 2022”, programa de axudas municipais do Concello de As Pontes de García Rodríguez, para a creación de empresas no ano 2022 (BOP A CORUÑA 08/09/2022) https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/09/08/2022_0000005520.pdf As bases e o texto completo da convocatoria pode consultarse na seguinte ligazón:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/646855 O prazo para presentar as solicitudes destas axudas remata … Ler máis

Fomento do emprego a través de programas de cooperación

ORDE do 29 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, e se convocan para o exercicio 2022 (código … Ler máis

Dinamización e revitalización dos mercados e as prazas de abastos

ORDE do 19 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso da Rede de mercados excelentes de Galicia e para a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento … Ler máis