Bono Enerxía PEME: Subvencións para proxectos de mellora enerxética.

Axencia Instituto Enerxético de Galicia: RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021 pola que se modifica a Resolución do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme), anualidade 2021 (código de procedemento IN417Z).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210510/AnuncioG0474-050521-0002_gl.pdf

Deixa un comentario