Concello de Ferrol: Axudas á reactivación empresarial

Bases reguladoras específicas para a subvención de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol (A Coruña) para o ano 2022. (BOP A Coruña 07/06/2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/06/07/2022_0000003310.pdf

Concello de Mondoñedo: Axudas para a implantación de empresas

Convocatoria e bases reguladoras de subvencións para o fomento da implantación empresarial no parque empresarial de Mondoñedo (Lugo) (BOP Lugo 04/06/2022). https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/04-06-2022.pdf#page=5

Concello de Marín: Axudas a negocios afectados pola COVID-19

Por Resolución de Alcaldía de data 10 de marzo de 2022 resolveuse a concesión de subvencións que a continuación se indican, ó abeiro da Convocatoria de axudas dirixidas aos establecementos afectados pola situación pandémica como consecuencia dos efectos da COVID-19 do Concello de Marín, financiadas pola Deputación Provincial de Pontevedra, dentro da Liña 2 do … Ler máis

Subvencións ás axencias de viaxes

RESOLUCIÓN do 12 maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxe, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se … Ler máis

Concello de Lugo: Axudas a asociacións para dinamización económica

Extracto das bases xerais reguladoras da concesión de subvencións ás asociacións e entidades sen ánimo de lucro, para a dinamización económica, que desenvolven a súa actividade no eido da área de cohesión e dinamización social, para o exercicio económico 2022 (BOP Lugo 20 de Maio do 2022). https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/20-05-2022.pdf#page=20

Programas integrados de emprego

ORDE do 4 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TR332A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0599-090522-0001_gl.pdf EXTRACTO da Orde do 4 de maio de 2022 pola que se … Ler máis

Axudas para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal

https://www.comerciogalicia.org/wp-content/uploads/webinars/transformaciondixital2022/subvencions-transformacion-dixital-modernizacion-sector-comercial.mp4 Presentación en PowerPoint con información detallada Resumo da orde https://www.comerciogalicia.org/wp-content/uploads/webinars/transformaciondixital2022/subvencions-transformacion-dixital-modernizacion-sector-comercial.mp4 Presentación en PowerPoint con información detallada ORDE do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede … Ler máis

Subvencións para accións formativas con compromiso de contratación

ORDE do 6 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2022-2024 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para o exercicio 2022-2023 (código de procedemento TR301P). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0599-060522-0003_gl.pdf EXTRACTO da Orde do 6 … Ler máis

Axudas á comercialización da artesanía galega

ORDE do 26 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN201G). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220513/AnuncioG0596-020522-0010_gl.pdf EXTRACTO da Orde do 26 de abril de 2022 pola que … Ler máis

Axudas para a obtención da marca Q de Calidade Turística

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE, co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de … Ler máis