Subvencións ás asociacións de comerciantes ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo – ticket de dinamización comercial.

CO300B – Subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do ticket de dinamización comercial.

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a incentivación da demanda comercial e o incremento das vendas do comercio retallista a través do tícket de dinamización comercial.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210810/AnuncioG0596-290721-0001_gl.pdf

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300B&ano=2021&numpub=1

Deixa un comentario