Axudas para o fomento do emprego

ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR352A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220721/AnuncioG0656-130722-0001_gl.pdf … Ler máis

Modificación Plan formativo para o emprego

ORDE do 13 de maio de 2022 pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021- 2023, e se realiza a súa … Ler máis

Concello de Arteixo: Axudas para creación de empresas e fomento do emprego

Extracto da convocatoria do programa de axudas para a creación de empresas e o fomento do emprego para o ano 2022 en Arteixo (A Coruña) (BOP A Coruña 26/05/2022) https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/05/26/2022_0000002932.pdf

Programas integrados de emprego

ORDE do 4 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TR332A). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0599-090522-0001_gl.pdf EXTRACTO da Orde do 4 de maio de 2022 pola que se … Ler máis

Subvencións para accións formativas con compromiso de contratación

ORDE do 6 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2022-2024 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para o exercicio 2022-2023 (código de procedemento TR301P). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0599-060522-0003_gl.pdf EXTRACTO da Orde do 6 … Ler máis

Programa Iniciativa Xove

ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220512/AnuncioG0425-020522-0001_gl.pdf EXTRACTO da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as … Ler máis

Aprobación do modelo de solicitude de ERTE

ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se regula o procedemento, se aproba e se dá publicidade ao modelo de solicitude de ERTE derivado da activación do Mecanismo RED de Flexibilidade e Estabilización do Emprego (código de procedemento TR820I). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220506/AnuncioG0599-030522-0002_gl.pdf CORRECCIÓN DE ERROS (11 de Maio de 2022) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220511/AnuncioG0599-100522-1_gl.pdf

Provincia de A Coruña: Axudas para mantemento do personal para PEMES

Bases reguladoras das axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-Pemes mantemento 2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/28/2022_0000001580.pdf

Provincia de A Coruña: Axudas á contratación para microempresas

Bases reguladoras das axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-Pemes creación e ampliación 2022). https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/28/2022_0000001579.pdf