Subvencións ás axencias de viaxes

RESOLUCIÓN do 12 maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxe, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU983C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220530/AnuncioG0256-130522-0004_gl.pdf


EXTRACTO da Resolución do 12 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxe, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU983C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220530/AnuncioG0256-130522-0005_gl.pdf

Deixa un comentario