Provincia de Ourense: Axudas para dinamización e promoción do comercio local

Convocatoria e bases de tramitación e concesión de subvencións para o financiamento de accións de dinamización e promoción do comercio local realizadas por asociacións de comerciantes da provincia de Ourense durante o ano 2022, xunto co extracto de ditas bases e convocatoria (pax 2-22 BOP Ourense 29/06/2022).

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=147&fecha=20220629

Deixa un comentario