Concello de A Estrada: Axudas á creación de empresas

Bases reguladoras e convocatoria do ano 2022 do programa de axudas municipais á creación de empresas no Concello de A Estrada – Pontevedra (BOPPO 18/05/2022).

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_7CA9D656-1118-4B94-9CF3-45A651D6CC3C&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220518.2022035509.pdf

Deixa un comentario