Axudas para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal

ORDE do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0596-020522-0008_gl.pdf


EXTRACTO da Orde do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0596-020522-0009_gl.pdf

Deixa un comentario