Subvencións para accións formativas con compromiso de contratación

ORDE do 6 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2022-2024 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para o exercicio 2022-2023 (código de procedemento TR301P).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0599-060522-0003_gl.pdf


EXTRACTO da Orde do 6 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2022-2024 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para o exercicio 2022-2023 (código de procedemento TR301P).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0599-060522-0004_gl.pdf


MODIFICACIÓN: ORDE do 9 de xuño de 2022 pola que se modifica parcialmente a Orde do 6 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2022- 2024 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para o exercicio 2022-2023 (código de procedemento TR301P).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220617/AnuncioG0656-090622-0002_gl.pdf

Deixa un comentario