Programa Iniciativa Xove

ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220512/AnuncioG0425-020522-0001_gl.pdf EXTRACTO da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as … Ler máis

Resolución das solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 28 de xuño de 2021, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento … Ler máis

Programa Emega

RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano … Ler máis